ThS. BS. Lương Thành Đạt

  BS Lương Thành Đạt là bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp.

  Chức vụ:

  Bác sĩ

  Chuyên ngành:

  Ngoại Tiêu hóa

  Thế mạnh chuyên môn

  Tán sỏi mật qua da

  Kinh nghiệm làm việc

  Trên 5 năm công tác

  Các ca bệnh điển hình:

  1. Tại Bệnh viện Nông Nghiệp
  2. Tại Bệnh viện Lạc Việt
  3. Tại Bệnh viện Việt Đức