Đồng hành cùng Bác sĩ trẻ tài năng

Accutech Việt Nam sẵn sàng tài trợ học phí và các chi phí liên quan để các Bác sĩ trẻ được nâng cao trình độ, sẵn sàng tri thức và sức khoẻ để phục vụ nhân dân.

Xem chi tiết

Quỹ An sinh Accutech

Suốt những năm tháng hình thành và phát triển, Accutech Việt Nam luôn có những chương trình an sinh dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Xem chi tiết