Nguyên tắc nhân sự

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và tài sản quý của Accutech. Accutech tập trung ưu tiên xây dựng đội ngũ tận tâm, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để nâng cao năng lực chuyên môn, có khả năng phối hợp tốt với các Khoa Phòng

Quy trình tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

  1. Nguyên tắc tuyển dụng của Accutech là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên.
  2. Quy trình tuyển dụng công bằng, minh bạch và khách quan, các vị trí tuyển dụng được thông báo công khai trên website của Accutech
  3. Mỗi vị trí tuyển dụng, chức danh công việc đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng, mô tả công việc và được thực hiện theo đúng quy trình tuyển dụng của Accutech.

Việc làm hấp dẫn

KỸ THUẬT VIÊN
Hình thức:Toàn thời gian
Vị trí:Hà Nội
Lương:>10.000.000
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Hình thức:Toàn thời gian
Vị trí:Hà Nội
Lương:7.000.000 - 9.000.000
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ)
Hình thức:Toàn thời gian
Vị trí:Hà Nội
Lương:7.000.000 - 9.000.000
KỸ SƯ THIẾT BỊ Y TẾ
Hình thức:Toàn thời gian
Vị trí:Hà Nội
Lương:>10.000.000
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Hình thức:Toàn thời gian
Vị trí:Hà Nội, HCM
Lương:>10.000.000