PGS.TS.BS Trần Văn Hinh

  Chức vụ

  Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam

  Trưởng khoa Tiết niệu – Nam học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

  Chuyên ngành

  Ngoại Tiết niệu

  Quá trình đào tạo

  Đang cập nhật

  Thế mạnh chuyên môn

  Các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn trong Tiết niệu

  Kinh nghiệm làm việc

  – Chủ nhiệm khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện 103 (từ 2008);

  – Chủ nhiệm bộ môn Tiết niệu, Học viện Quân y (từ 2009);
  – Trưởng khoa Tiết niệu – Nam học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (từ 2023)

  – Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam.