Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh

  Chức vụ

  Trưởng khoa Niệu B – Bệnh viện Bình Dân

  Cộng tác tại khoa Niệu – Bệnh viện Hoàn Mỹ – Sài Gòn

  Phó chủ tịch Hội Tiết niệu Thận Học thành phố Hồ Chi Minh

  Bác sĩ tại Phòng khám Tiết niệu – Bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh

  Bác sĩ tại Bệnh viện Bình Dân – Khu điều trị Kỹ Thuật Cao

  Nơi công tác

  Khu Khám kỹ thuật cao – Bệnh viện Bình Dân

  Khoa Tiết niệu – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

  Khoa Niệu B – Bệnh viện Bình Dân

  Phòng khám Tiết niệu – Bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh

  Kinh nghiệm làm việc

  Khoa Niệu B – Bệnh viện Bình Dân

  Khoa Niệu –  Bệnh viện Hoàn Mỹ – Sài Gòn

  Phòng khám Tiết niệu – Bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh

  Bệnh viện Bình Dân – Khu điều trị Kỹ Thuật Cao