BS Trần Thượng Việt

  Bác sĩ Trần Thượng Việt là Trưởng khoa khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

  Chức vụ:

  Trưởng khoa

  Chuyên ngành:

  Ngoại Tổng hợp

  Thế mạnh chuyên môn

  Tán sỏi thận qua da

  Tán sỏi ống mềm

  Kinh nghiệm làm việc

  Trên 16 năm công tác