BS Phạm Hải Long

  Chức vụ:

   Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp – TTYT huyện Thanh Ba

  Chuyên ngành:

  Ngoại Tổng hợp

  Thế mạnh chuyên môn:

  Các phẫu thuật ngoại chung