Thông Tiểu – 2 chạc

Thông tiểu chất liệu cao su dẫn lưu nước tiểu từ bàng quang ngoài cơ thể

Quy cách :

-Kích cỡ : 12Fr , 14Fr , 16Fr ,18Fr , 20Fr , 22Fr , 24Fr , 26Fr , 28Fr ,30Fr
-Chiều dài : 40cm
-Xuất xứ : Mỹ