Miếng dán

Miếng dán phẫu thuật dùng trong tán tán sỏi qua da, để ngăn nước trong khi phẫu thuật.

Quy cách:

– Kích cỡ: 45x45cm
– Xuất Xứ : Mỹ